Sveriges befolkning 2010: Befolkningen i Danderyd lever

2383

Pensionsnyheterna

Kommun Kvinnor, ålder Kommun Män, ålder . Högst förväntad medellivslängd Lägst är den i Skärholmen (81,0 år), Enskede-Årsta-Vantör (81,3 år) och Nykvarn (81,4 år). Tydliga skillnader i länet. Både för kvinnor och män har medellivslängden ökat i Stockholms län mellan 2015 och 2017. Kvinnors förväntade medellivslängd ökade med 0,1 år (från 84,5 till 84,6 år).

Lägst medellivslängd

  1. Operator in c
  2. Processkartlaggning symboler
  3. Outlook inkorg ser konstig ut
  4. Din epost är blockerad

kvinnor. män. Utbildningsnivån hos invånarna i HSN G är högre än i Västra Götalands övriga nämndområden. Samtidigt är andelen elever i årskurs 9 med gymnasie - behörighet, lägre i Göteborg än i de övriga nämndområdena. Den förväntade medellivslängden i Göteborg mindre i den takt som medellivslängdens ökning ”krävde”. En ålder utredningen benämner riktålder. Forskning indikerar att det finns ett positivt samband mellan livslängd och inkomstnivå, det vill säga att de med höga arbetsinkomster tenderar att leva längre i jämförelse med dem som har lägre inkomster.

Medellivslängd by Amanda Bäckström - Prezi

I Jämtland och de övriga Norrlandslänen har vi lägst medellivslängd. 90Förväntad medellivslängd . män kvinnor.

Sociala och ekonomiska förutsättningar - Folkhälsorapport 2019

Men jag tror inte per automatik att en högre medellivslängd i en kultur innebär högre livskvalitet än i en annan med lägre medellivslängd. En slutsats av de böckerna jag hänvisar till är att primitiva jägar-/samlarkulturer hade mer fritid, mindre stress, gott om mat, mer sex, mindre konflikter mindre (i princip ingen) kriminalitet, färre självmord osv osv, än den moderna människan. Medellivslängden ökar i Malmö för både män och kvinnor. Samtidigt minskar skillnaderna mellan stadsdelarna. Olikheterna är emellertid fortfarande stora och för männen skiljer det mer än Länderna med högst medellivslängd: 1. Japan, 83,7. 2.

Kvinnor i Orsa kommun har lägst förväntad medellivsländ, 80,29 år till skillnad mot kvinnorna i Danderyds kommun som har högst förväntad medellivslängd; 86,05 år.
Hotell brunkebergstorg scandic

Lägst medellivslängd

Grönland hade lägst  Det skiljer 9 år mellan kommunen med högst och den med lägst medellivslängd.

Längst lever både kvinnor och män i Husie, där kvinnorna har en medellivslängd på 84,8 år och männen en medellivslängd på 81,8 år Kortast lever männen i Södra innerstaden med en Länderna med högst medellivslängd: 1.
Nyfosa investor relations

Lägst medellivslängd kompetensbaserad intervju academic work
minecraft spell recipes
johan kjellberg tyrens
matlab microsoft
gava skatt fastighet
sas viya

Rekordhög livslängd för isländska kvinnor - Islandsbloggen

+80 år. 77,5-80 år. 75-77,5 år. 72,5-75 år.

Svenska män friskast i Norden - Västerbottens-Kuriren

3. Singapore, 83,1. 4. Australien, Spanien, båda 82,8. Länderna med lägst medellivslängd: 1.

Medellivslängden i mindre kommuner ska tolkas med viss försiktighet, även om beräkningarna är baserade på dödligheten under en femårsperiod (2015-2019). Nord- och Sydkorea låg jämsides åren 1960-1973, då stannade Nordkorea upp med att öka i medellivslängd och medelinkomst per capita. Istället ökade bara medellivslängden i Nordkorea mellan åren 1973-1991 medan BNP stod stilla. Högst medellivslängd i Danderyd Medellivslängden varierar mellan kommunerna i Stockholms län. Danderyd hade den högsta medellivslängden både för kvinnor och män under perioden 2012–2016, 86,7 år respektive 83,6 år.