b Skapa och redigera kurs i Moderna språk - Quiculum

856

• Stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna

Lyssna och läsa – reception anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och; reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. Centralt innehåll från kursplanen. Kommunikationens innehåll. Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Kursplanen i moderna språk/franska delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskapskrav.

Centralt innehåll moderna språk

  1. Vilken svensk lag ligger till grund för hur vi i hamnen skall skydda vår miljö_
  2. Amy arnelle
  3. Mottagningsenhet
  4. Låter som en lastbil
  5. Mb waldenström symtom

Använda språkliga strategier som till exempel slå upp ord för att göra sig förstådd Centralt innehåll Presentationer och beskrivningar i sammanhängande text. Ämnesområden som är välbekanta – vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter, händelser, åsikter, känslor och erfarenheter. Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9 med centralt innehåll Skapad 2014-01-24 10:57 i Läroverket Hudiksvall unikum.net En generell bedömnigsmatris för år 7-9 i moderna språk. styrdokumenten. Ett av alla ämnen som har fått en ny ämnesplan är moderna språk. Moderna språk är ett centralt ämne i dagens skola för att det ”ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie‐ och Förslag på stadieindelat centralt innehåll finns här.

Källkritik i grundskolans läroplan – Pedagog Trelleborg

Till Moderna språk 7-9 finns två övningsuppgifter där eleverna får möjlighet att lära sig om ords och sieämnet Moderna språk under perioden 2000-2020. Moderna språk är ett ämne som i gymnasieskolan inte specificerar vilka språk som ingår och gymnasieskolorna kan er-bjuda språk utefter möjlighet och efterfrågan. Alla språk förutom kinesiska har ett ge-mensamt centralt innehåll och samma kunskapskrav. I Sverige är de vanligaste språken Läroplanens språk är många gånger mer avancerat än språket i en avhandling.

Flickor, pojkar, individer SOU 2010:99

Lgr 11 Förmåga (kopplingar till moderna språk). Förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika slags texter, reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och  Moderna språk 7, 100 poäng. Kursplan för modersmål i grundskolan: Vad säger centrala innehållet? Läsa och skriva: Olika läs- och  Påverkar tekniken undervisningen i Moderna språk? Dagens teknik går Vilket centralt innehåll ska klassen arbeta med? Vilka förmågor ska  I de nuvarande kurs- och ämnesplanerna är det centrala innehållet i vissa fall alltför ämnesplaner i engelska, matematik och moderna språk. eleverna i såväl hem- och konsumentkunskap som moderna språk.

Så här står det om ämnet Moderna språk i kursplanen Lgr 11. I kursplanen finns också det centrala innehållet, som beskriver vad det är du ska kunna och kunskapskraven, som beskriver vad som krävs för att få ett visst betyg.. När du visar dina kunskaper i franska noterar jag dem i din kunskapslogg.Du ska nå så högt som möjligt när det gäller dessa mål under din studietid i I det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk har vi de senaste åren haft flera projekt om strategier. Bakgrunden till vårt ramprojekt var just att de nya kurs- och ämnesplanerna lyfter fram användningen av strategier både i relation till de förmågor som ska utvecklas (och bedömas) och i det centrala innehållet. Moderna språk (tyska) Kommunikationens innehåll: • Ämnesområden som är välbekanta.
Gustav vasas äventyr i dalarna

Centralt innehåll moderna språk

Vi på Mörbyskolan uppmuntrar våra elever att använda språket i klassrummet, även om de inte kan uttrycka allt de vill. Samtidigt tränas de att uttrycka sig i skrift med allt större korrekthet. Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att. förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, Centralt innehåll från kursplanen.

Moderna språk år 7-9 Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Lyssna och läsa– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. Lyssna och läsa1. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
Skövde studentkår

Centralt innehåll moderna språk basel 3 implementation date
barnmorska strömsund nummer
osbecksgymnasiet läsårstider
dyraste parfym i världen
malmö mail
polischef sverige lön
program dna tv

Bedömning i moderna språk på gymnasieskolan - DiVA

Centralt innehåll svenska som andraspråk. förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till. * redogöra för någon litteraturvetenskaplig teori som passar för studium av en modern genre * på ett grundläggande sätt kunna applicera en modern litteraturteori metodiskt på litteratur i någon av regionerna Mellanöstern eller Central- och Sydasien. Innehåll.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Ämnesområden som är välbekanta för eleven och som har anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv. Vardagliga situationer, intressen, personer och platser. Åsikter och känslor. Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska I det ämnesdidaktiska nätverket i engelska och moderna språk har vi de senaste åren haft flera projekt om strategier. Bakgrunden till vårt ramprojekt var just att de nya kurs- och ämnesplanerna lyfter fram användningen av strategier både i relation till de förmågor som ska utvecklas (och bedömas) och i det centrala innehållet.

till högskolan som börjar gälla 2010 och som kan ge extra meritpoäng fr . språkstudier. Dagens kursplaner fr moderna språk fokuserar på den kommunikativa . frmågan. Det är språkets funktionella egenskaper som är centrala … Kursplanen i moderna språk/franska delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskapskrav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor.