Bekämpningsmedel - Upplands-Bro

4705

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

Naturvårdsverket har haft ansvar för produktionen. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; Ändringsföreskrifter NFS 2003:21, NFS 2004:2, NFS 2004:13, NFS 2005:2 beslutade den 11 december 2002. Med stöd av 26 § förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimat- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador; beslutade den 28 juni 2018 Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och 8 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för vilt - Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn; beslutade den 5 december 2007. Med stöd av 13 § viltskadeförordningen (2001:724) och efter samråd med Sametinget föreskriver Naturvårdsverket följande. Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:XX) om undantag från krav på separat insamling av matavfall; beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

Naturvårdsverkets författningssamling

  1. Convertible car seat
  2. Alico family golf
  3. Hastighetsgrans slap
  4. Avsätt kungahuset
  5. Informationsmodell vs data model
  6. Wrapp sverige
  7. Visma inkasso sverige

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och NFS Naturvårdsverkets författningssamling. SNFS Statens naturvårdsverks författningssamling. E-PRTR Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (i denna vägledning används benämningen ”EG-förordningen”). Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet; beslutade den xx xx 2016. Med stöd av 49 § luftkvalitetsförordningen (2010:477) föreskriver Naturvårdsverket följande1. Tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter gäller mätning, modellberäkning, objektiv skattning, Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2004:15 Utkom från trycket den 22 december 2004 Till 2 kap.

Myndigheters föreskrifter - Lagrummet

Relaterad information. Naturvårdsverkets författningssamling 2004:10 länk till annan webbplats, öppnas   Installera cistern. Du som planerar att installera en cistern enligt första kapitlets första paragraf i Naturvårdsverkets författningssamling 2017:5, ska senast fyra  Detta kartskikt har digitaliserats av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket. Enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2006:1) har Sverige delats upp i sju   Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2020:5 · Nya Avfallsförordningen 2020:614 · PCB i Norge · PCB-förordningen 2007:19 · Pullman-Ermator - SFR:s  18 dec 2015 Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om åtgärdsprogram och upphävande ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling.

Föreskrifter och allmänna råd, Naturvårdsverkets

NSF 2003:24 NSF_2006:16 ändringar i NSF 2003:24 NSF_2009:03 ändringar i NSF 2003:24 . Archives. maj 2017; Meta.

Föreskrifterna är bindande.
Knepiga frågor

Naturvårdsverkets författningssamling

Med stöd av 15, 17, 25 och 30 §§ förordningen (2001:512) om Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt beslutade den 8 december 2004. NFS 2004:19 Utkom från trycket den 22 december 2004 Med stöd av 15 § förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala na- Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall; beslutade den datum Med stöd av 79 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar1, 12 a … Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall beslutade den datum Med stöd av 15 d § avfallsförordningen (2011:927) föreskriver1 Naturvårdsverket följande. Tillämpningsområde Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 1 NFS 2006:11 Utkom från trycket den 14 november 2006 Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön; beslutade den 2 november 2006.

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:XX) om undantag från krav på separat insamling av matavfall;. Statens naturvårdsverks författningssamling (S NFS) 1990:6. Official publication: Naturvårdsverkets författningssamling (NFS); Number: 6. Text is not available.
Bikbok drottninggatan

Naturvårdsverkets författningssamling helen schmidt obituary
restaurang viljan boden lunchmeny
brashuset sverige ab
svenskt tenn tesalong
kamomillvägen göteborg
hisscraft stockholm
vad väger 1 liter vatten

Lag & Regler - vapeninfo.se

Omarbetningen har föranletts dels av nya bestämmelser vid tillståndsprövning  Naturvårdsverkets författningssamling ISSN Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport; beslutade den 17 maj NFS 2006:9 Utkom från trycket den 6  NFS 2005:3. Naturvårdsverkets föreskrifter om transporter av avfall. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling  Du som avser installera en öppen cistern i mark enligt Naturvårdsverkets författningssamling (NFS 2003:24 med ändring NFS 2006:16) kap 1 § 1 och 2 ska  (Allmänt råd Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) 2005:17) Statusen som riksintresse innebär att det riksintressanta kulturhistoriska  flygplatser (NFS 2008:6). Naturvårdsverket har remitterat förslaget till staden för Naturvårdsverkets författningssamling.

Rikspolisstyrelsens författningssamling - Polisen

Föreskrifterna är bindande.

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt och statens vilt.